ตรวจสอบสถานะสินค้า คลิ๊กที่นี่  หรือ https://th.kerryexpress.com/th/track/

No. Tracking No. Receiver Name COD Amount
1 SMUBZ00024799 สาวิตรี บัวผิน 0
2 SMUBZ00024800 สัญญา พรหมรักษ์ (คุณวัน) 250
3 SMUBZ00024801 นางปราณี อ่ำประเวทย์ 0
4 SMUBZ00024802 สุภัทรา บุราณรักษ์ 0
5 SMUBZ00024803 ลาวัณย์ พรหมสุทธิ์ 315
6 SMUBZ00024804 อิสรีย์ บำรุงชูเกียรติ 0
7 SMUBZ00024805 สุภัคชญา 578
8 SMUBZ00024806 ยาวภา อินทกูล 0
9 SMUBZ00024807 คุณจินตนา ลิ่มศิลา 1050
10 SMUBZ00024808 ร้านใหม่เจริญ 0