ประกาศจากทางร้าน พรบ.เครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ (มาตราที่เกี่ยวข้อง)

  • มาตรา ๑๔ ผู้ใดประสงค์จะผลิตเพื่อขาย นําเข้าเพื่อขาย หรือรับจ้างผลิตเครื่องสําอาง
    ต้องจดแจ้งรายละเอียดของเครื่องสําอางต่อผู้รับจดแจ้ง และเมื่อผู้รับจดแจ้งออกใบรับจดแจ้งให้แล้ว
    จึงจะผลิตหรือนําเข้าเครื่องสําอางนั้นได้
  • มาตรา ๒๒ ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นําเข้าเพื่อขาย และผู้รับจ้างผลิตเครื่องสําอางต้องจัดให้มีฉลาก

ลูกค้ามั่นใจได้ครับ ร้านเราได้แจ้งรายละเอียดจดแจ้ง ต่อ อย. เรียบร้อยร้อย 

  • เลขที่จดแจ้ง (แผ่นแปะสีขาว ) เลขที่จดแจ้ง 10-2-6100015459 จดภายใต้ชื่อ RAMA FOOTPATCH
  • เลขที่จดแจ้ง (แผ่นแปะสีทอง ) เลขที่จดแจ้ง 10-2-6100015460 จดภายใต้ชื่อ RAMA GOLD FOOTPATCH
  • ตรวจสอบ คลิ๊กที่นี่

***ผมไม่ได้บอกว่า ซื้อร้านอื่นแล้วจะเป็นของปลอมครับ แต่ขึ้นกับว่า ซื้อร้านไหนแล้วจะได้สินค้าที่ถูกต้องเท่านั้นเอง เพราะอย่างน้อยซื้อร้านผมก็ได้ของที่ถูกต้อง มีเลขที่จดแจ้งถูกต้อง มีฉลากถูกต้อง ชื่อที่อยู่ผู้นำเข้า ผู้ผลิต และวิธีการใช้อย่างชัดเจน ดังนั้นมั่นใจได้ว่าไม่ได้ของปลอมแน่นอน แต่ สินค้าของ KINOKI ในไทยมีคนนำเข้าเยอะครับ ของปลอมจะมีน้อยมาก ลูกค้าเลือกซื้อร้านไหนแล้วสบายใจก็ซื้อได้เลย