ขวดน้ำ กระบอกน้ำ สุนัข แมว dog สัตว์เลี้ยงสัตว์เล็ก พกพา auto dog mug ราคาส่ง

฿2,929.60

ประเภทขนส่ง รถ 12-15 วัน เรือ 15-25 วัน
ราคาสินค้าต่อชิ้น (บาท) 61.0 59.2 49.0 54.8 55.1 43.8
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ 48 240 576 48 240 576
จ่ายค่าสินค้ารอบแรก (บาท) 1629.6 7216 16238.4 1629.6 7216 16238.4
จ่ายค่าขนส่งรอบสอง (บาท) 1300 7000 12000 1000 6000 9000
ราคาสินค้าทั้งหมด 2929.6 14216 28238.4 2629.6 13216 25238.4