อัพเดตประมาณ 21:00 ของแต่ละวัน
ตรวจสอบสถานสินค้าได้ที่  https://th.kerryexpress.com/th/track/